„Wojewódzki Lider Smaku” to konkurs, którego celem jest pokazanie różnorodności i bogactwa smaków naszego regionu oraz promocja produktów i potraw wytwarzanych na Lubelszczyźnie. Jego adresatami są producenci artykułów spożywczych i restauratorzy z województwa lubelskiego.

Konkurs przebiega w dwóch etapach i rozpoczyna się od zgłoszenia wyrobu/wyrobów , które następnie podlegają ocenie Kapituły. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji : UOKiK , Sanepid, Uniwersytet Przyrodniczy (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), Izby Rzemieślniczej oraz Izby Gospodarczej (wyłączny organizator).

Kapituła dokonuje oceny  produktów i potraw w oparciu o : dane ankietowe dotyczące zgłoszonych wyrobów i  degustację. Dodatkowo każda z firm uczestniczących w konkursie zostaje odwiedzona przez przedstawicieli Kapituły.

a2

Promocja Produktów Regionalnych

b1

Zgłoszone do danej edycji konkursu wyroby, podzielone zostają na kategorie : np. wyroby piekarskie, cukiernicze, garmażeryjne, mleczarskie, napoje, makarony, potrawy itd.

W każdej z kategorii przyznawane są nagrody : statuetki (I miejsce) , wyróżnienia oraz certyfikaty laureata.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali podsumowującej daną edycję konkursu. Uczestnicy mają wtedy możliwość zaprezentowania swoich wyrobów w ramach specjalnych stoisk. Dodatkowo Laureaci otrzymują  vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w targach wiosennych od partnera konkursu: TARGI LUBLIN S.A.  oraz prawo do posługiwania się konkursowym logo wraz z informacją o uzyskanej nagrodzie we wszystkich działaniach promocyjnych.