Lider Smaku

Szanowni Państwo,

Już po raz trzynasty Regionalna Izba Gospodarcza organizuje konkurs Wojewódzki Lider Smaku, kierowany do producentów żywności i restauratorów województwa lubelskiego.
Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych pod względem jakości, bezpieczeństwa, a przede wszystkim, walorów smakowych wyrobów wytwarzanych na Lubelszczyźnie. Udział w konkursie daje możliwość zaprezentowania wyrobów i dorobku wśród podmiotów branży spożywczej i gastronomicznej. Konkurs jest szansą na poprawę rozpoznawalności i wizerunku oraz nawiązania nowych kontaktów. Tytuł Wojewódzkiego Lidera Smaku może być również wskazówką i pomocą dla konsumentów przy wyborze restauracji i zakupach artykułów spożywczych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.

PATRONAT HONOROWY

OPIEKA MEDIALNA

PARTNER KONKURSU